PREMIAÇÕES

LUTRON

Elite Award
2018




Latin America & the Caribbean Regions

LUTRON

Elite Award
2017




Latin America & the Caribbean Regions

REVEL

Cedia
2017




South America Distributor of the Year

LUTRON

Gold Award
2016




Latin America & the Caribbean Regions
AFILIAÇÕES