PREMIAÇÕES

LUTRON

Elite Award
2018
Latin America & the Caribbean Regions

LUTRON

Elite Award
2017
Latin America & the Caribbean Regions

REVEL

Cedia
2017
South America Distributor of the Year

LUTRON

Gold Award
2016
Latin America & the Caribbean Regions
AFILIAÇÕES